moc rodziny lectio divina Strona 1

kurs Józef 3

ekg 18

gwiazdaMaryja Gwiazda Nowej Ewangelizacji                                                      logo

 

plakat rekolekcje pustynapis 1030x773

 

św. Józef

Głównym celem Szkoły Nowej Ewangelizacji jest ewangelizacja (głoszenie Dobrej Nowiny i pomoc w spotkaniu z żywym, działającym Bogiem) oraz formowanie nowych ewangelizatorów, którzy będą z Mocą głosili Ewangelię tym, którzy jeszcze nie spotkali Jezusa.

 

Jeśli chodzi o nas, to jesteśmy grupą ludzi, którzy w pewnym momencie doświadczyli piękna Bożej Miłości i poczuli się powołani do tego, aby iść i głosić Dobrą Nowinę wszelkiemu stworzeniu. A jak Pan Bóg porywa serce to naprawdę ciężko Mu się oprzeć:)

Od 2012 roku Pan powołał do posługi w Szkole wiele osób, które swoją służbą i zaangażowaniem pragną oddawać Mu chwałę. Obecnie dzieło Szkoły Nowej Ewangelizacji św. Józefa w diecezji drohiczyńskiej jest bliskie sercom niemal 50 osób, którzy chcą aktywnie uczestniczyć w jej rozwoju.

 

15x21 SNE Drohiczyn 28.09.2014 bez podpisu