moc rodziny lectio divina Strona 1 2

 

moc rodziny lectio divina Strona 2 2

 

1. czytanie (Dz 15, 1-2. 22-29)

Dekret Soboru Jerozolimskiego

Czytanie z Dziejów Apostolskich

Niektórzy przybysze z Judei nauczali braci: «Jeżeli się nie poddacie obrzezaniu według zwyczaju Mojżeszowego, nie możecie być zbawieni».

Kiedy doszło do niemałych sporów i roztrząsań między nimi a Pawłem i Barnabą, postanowiono, że Paweł i Barnaba, i jeszcze kilku spośród nich udadzą się w sprawie tego sporu do Jeruzalem, do apostołów i starszych.

Wtedy apostołowie i starsi wraz z całym Kościołem postanowili wybrać ludzi przodujących wśród braci: Judę, zwanego Barsabą, i Sylasa i wysłać do Antiochii razem z Barnabą i Pawłem. Posłali przez nich pismo tej treści:

«Apostołowie i starsi bracia przesyłają pozdrowienie braciom pogańskiego pochodzenia w Antiochii, w Syrii i w Cylicji. Ponieważ dowiedzieliśmy się, że niektórzy bez naszego upoważnienia wyszli od nas i zaniepokoili was naukami, siejąc zamęt w waszych duszach, postanowiliśmy jednomyślnie wybrać mężów i wysłać razem z naszymi drogimi: Barnabą i Pawłem, którzy dla imienia Pana naszego, Jezusa Chrystusa, poświęcili swe życie. Wysyłamy więc Judę i Sylasa, którzy oznajmią wam ustnie to samo.

Postanowiliśmy bowiem, Duch Święty i my, nie nakładać na was żadnego ciężaru oprócz tego, co konieczne. Powstrzymajcie się od ofiar składanych bożkom, od krwi, od tego, co uduszone, i od nierządu. Dobrze uczynicie, jeżeli powstrzymacie się od tego. Bywajcie zdrowi!»

Psalm (Ps 67 (66), 2-3. 4-5. 6 i 8 (R.: por. 4))

Niech wszystkie ludy sławią Ciebie, Boże 
Albo: Alleluja

Niech Bóg się zmiłuje nad nami i nam błogosławi; * 
niech nam ukaże pogodne oblicze. 
Aby na ziemi znano Jego drogę, * 
Jego zbawienie wśród wszystkich narodów.

Niech wszystkie ludy sławią Ciebie, Boże 
Albo: Alleluja

Niech Ciebie, Boże, wysławiają ludy, * 
niech wszystkie narody oddają Ci chwałę. 
Niech się narody cieszą i weselą, † 
bo rządzisz ludami sprawiedliwie * 
i kierujesz narodami na ziemi.

Niech wszystkie ludy sławią Ciebie, Boże 
Albo: Alleluja

Niech Ciebie, Boże, wysławiają ludy, * 
niech wszystkie narody oddają Ci chwałę. 
Niech nam Bóg błogosławi * 
i niech cześć Mu oddają wszystkie krańce ziemi.

Niech wszystkie ludy sławią Ciebie, Boże 
Albo: Alleluja

2. czytanie (Ap 21, 10-14. 22-23)

Miasto Święte

Czytanie z Apokalipsy Świętego Jana Apostoła

Uniósł mnie anioł w zachwyceniu na górę wielką i wyniosłą, i ukazał mi Miasto Święte – Jeruzalem, zstępujące z nieba od Boga, mające chwałę Boga. Źródło jego światła podobne do kamienia drogocennego, jakby do jaspisu o przejrzystości kryształu: Miało ono mur wielki i wysoki, miało dwanaście bram, a na bramach – dwunastu aniołów i wypisane imiona, które są imionami dwunastu szczepów synów Izraela. Od wschodu trzy bramy i od północy trzy bramy, i od południa trzy bramy, i od zachodu trzy bramy. A mur Miasta ma dwanaście warstw fundamentu, a na nich dwanaście imion dwunastu Apostołów Baranka.

A świątyni w nim nie dojrzałem: bo jego świątynią jest Pan Bóg wszechmogący oraz Baranek. I Miastu nie trzeba słońca ni księżyca, by mu świeciły, bo chwała Boga je oświetliła, a jego lampą – Baranek.

Aklamacja (J 14, 23)

Alleluja, alleluja, alleluja

Jeśli Mnie kto miłuje, będzie zachowywał moją naukę, 
a Ojciec mój umiłuje go i przyjdziemy do niego.

Alleluja, alleluja, alleluja

Ewangelia (J 14, 23-29)

Duch Święty nauczy was wszystkiego

Słowa Ewangelii według Świętego Jana

Jezus powiedział do swoich uczniów:

«Jeśli Mnie kto miłuje, będzie zachowywał moją naukę, a Ojciec mój umiłuje go i przyjdziemy do niego, i mieszkanie u niego uczynimy. Kto nie miłuje Mnie, ten nie zachowuje słów moich. A nauka, którą słyszycie, nie jest moja, ale Tego, który Mnie posłał, Ojca.

To wam powiedziałem, przebywając wśród was. A Paraklet, Duch Święty, którego Ojciec pośle w moim imieniu, On was wszystkiego nauczy i przypomni wam wszystko, co Ja wam powiedziałem.

Pokój zostawiam wam, pokój mój daję wam. Nie tak jak daje świat, Ja wam daję. Niech się nie trwoży serce wasze ani się nie lęka. Słyszeliście, że wam powiedziałem: Odchodzę i przyjdę znów do was. Gdybyście Mnie miłowali, rozradowalibyście się, że idę do Ojca, bo Ojciec większy jest ode Mnie.

A teraz powiedziałem wam o tym, zanim to nastąpi, abyście uwierzyli, gdy się to stanie».

 

 

Nastroić serce

Słowo Boże często mówi o sercu i chce dotykać serca. Samuel prorokował w imię Boże: „Ja bowiem nie oceniam tak jak ludzie. Ludzie poprzestają na wyglądzie, a Pan patrzy na serce”. Słowo Boże, które nie dotyka serca, pozostaje bezowocne. Dziś Ewangelia wzywa: „Nie pozwólcie, aby wasze serca były wstrząśnięte i nie lękajcie się”. Potraktujmy to zdanie jak kamerton, przy którym możemy rozpoznać tonację naszego serca i zweryfikować czy jest nastrojone czy rozstrojone.

Serce rozstrojone

Można je rozpoznać po skłonności do defetyzmu i eksponowania negatywów. „Nie będziecie zbawieni, jeżeli nie poddacie się obrzezaniu zgodnie z nakazami Mojżesza. I tak doszło do kłótni i ostrych dyskusji”. Serce wstrząśnięte ma tendencję do ostrych wyroków i bezwzględych konfrontacji. Rezultatem są niesnaski, kłótnie i nieporozumienia. Apostołowie wspominają ludzi z rozstrojonymi sercami, którzy „przybyli do was i wywołali zamęt oraz niepokój między wami. Nie działali oni z naszego polecenia”.

Serce rozstrojone jest niespokojne i zalęknione, dlatego zatruwa wspólnotę. Nie potrafi także dzielić się radością, bo nie umie zatrzymać się przy sercu drugiej osoby. „Gdybyście Mnie miłowali, to rozradowalibyście się, że idę do Ojca”. Niezdolność do współradości uniemożliwia własną radość. Serce rozstrojone wszystko i wszystkich rozstraja.

Serce nastrojone

Jest przede wszystkim spokojne, ponieważ tylko Bóg może uspokoić wstrząśnięte ludzkie serce. Jezus Chrystus podkreśla: „Pozostawiam wam pokój, obdarzam was moim pokojem. Ale Ja nie obdarzam was w taki sposób, jak czyni to świat”. Święty Augustyn i wszyscy święci mogą potwierdzić, że „niespokojne jest sece człowieka dopóki nie spocznie w Bogu”. Głęboki pokój serca zstępuje „z nieba od Boga”, dlatego próżny jest własny trud.

W sercu nastrojonym dominuje światło i muzyka chwalebna, ponieważ „oświetla je chwała Boża, a Baranek jest jego lampą”. Człowiek, który szuka wyłącznie własnej chwały i bazuje na świetle swojego rozumu nie potrafi wydobyć z siebie modlitwy uwielbienia, która najlepiej nastraja.

Serce nastrojone zachowuje Bożą naukę i jest miłowane przez Ojca. Harmonia rytmu serca dziecka Bożego wypływa ze zjednoczenia z Trójjedynym Bogiem. „Każdy, kto Mnie miłuje będzie zachowywał moją naukę, a Ojciec mój umiłuje go. Przyjdziemy do niego i będziemy u niego mieszkać”. Każde ludzkie serce, które utraciło komunię z Bogiem, rozpozna się po arytmii.

Serce nastrojone jest zdolne do budowania jedności, zarówno w wymiarze wertykalnym („Duch święty i my”), jak i horyzontalnym („jednomyślnie postanowiliśmy wybrać ludzi i wysłać ich do was”). Serce uspokojone jest ponadto lekkie, gdyż „Duch święty i my postanowiliśmy nie nakładać na was żadnego ciężaru oprócz rzeczy koniecznych” i wzmacniające innych. Serce nastrojone wyśpiewuje pozdowienie: „Bądźcie zdrowi!” bez żadnego fałszu. Tylko przy tej melodii można się nastroić.

 

 

1. Jakie jest Twoje serce? Odczuwasz niepokój, lęk czy pokój i  pewność , że jesteś w rękach Ojca?

2. Jakie sytuacje rozstrajają Twoje serce?  Kiedy Twoje serce jest  niespokojne?

3.A kiedy Twoje serce jest dostrojone? 
Kiedy jesteś spokojny, radosny? Kiedy jednoczysz a nie dzielisz?