I czytanie (Dn 12, 1-3)

Zmartwychwstanie w czasach ostatecznych

Czytanie z Księgi proroka Daniela

W owym czasie wystąpi Michał, wielki książę, który jest opiekunem dzieci twojego narodu. Wtedy nastąpi okres ucisku, jakiego nie było, odkąd narody powstały, aż do chwili obecnej. W tym czasie naród twój dostąpi zbawienia: ci wszyscy, którzy zapisani są w księdze. Wielu zaś, co śpi w prochu ziemi, zbudzi się: jedni do wiecznego życia, drudzy ku hańbie, ku wiecznej odrazie. Mądrzy będą świecić jak blask sklepienia, a ci, którzy nauczyli wielu sprawiedliwości, jak gwiazdy na wieki i na zawsze.

Psalm (Ps 16 (15), 5 i 8. 9-10. 11 (R.: por. 1b))

 

Strzeż mnie, o Boże, Tobie zaufałem

Pan moim dziedzictwem i przeznaczeniem, * 
to On mój los zabezpiecza. 
Zawsze stawiam sobie Pana przed oczy, * 
On jest po mojej prawicy, nic mną nie zachwieje.

Strzeż mnie, o Boże, Tobie zaufałem

Dlatego cieszy się moje serce i dusza raduje, * 
a ciało moje będzie spoczywać bezpiecznie, 
bo w kraju zmarłych duszy mej nie zostawisz * 
i nie dopuścisz, bym pozostał w grobie.

Strzeż mnie, o Boże, Tobie zaufałem

Ty ścieżkę życia mi ukażesz, * 
pełnię radości przy Tobie 
i wieczne szczęście * 
po Twojej prawicy.

Strzeż mnie, o Boże, Tobie zaufałem

II czytanie (Hbr 10, 11-14. 18)

Skuteczność ofiary Chrystusa

Czytanie z Listu do Hebrajczyków

Każdy kapłan Starego Testamentu staje codziennie do wykonywania swej służby i wiele razy składa te same ofiary, które żadną miarą nie mogą zgładzić grzechów. Ten przeciwnie, złożywszy raz na zawsze jedną ofiarę za grzechy, zasiadł po prawicy Boga, oczekując tylko, «aż nieprzyjaciele Jego staną się podnóżkiem pod Jego stopy». Jedną bowiem ofiarą udoskonalił na wieki tych, którzy są uświęcani. Gdzie zaś jest ich odpuszczenie, tam już więcej nie zachodzi potrzeba ofiary za grzechy.

Alleluja, alleluja, alleluja

Czuwajcie i módlcie się w każdym czasie, 
abyście mogli stanąć przed Synem Człowieczym.

Alleluja, alleluja, alleluja

Ewangelia (Mk 13, 24-32)

Sąd ostateczny

Słowa Ewangelii według Świętego Marka

Jezus powiedział do swoich uczniów:
«W owe dni, po wielkim ucisku, „słońce się zaćmi i księżyc nie da swego blasku. Gwiazdy będą spadać z nieba i moce na niebie” zostaną wstrząśnięte. Wówczas ujrzą Syna Człowieczego, przychodzącego w obłokach z wielką mocą i chwałą. Wtedy pośle On aniołów i „zgromadzi swoich wybranych z czterech stron świata, od krańca ziemi po kraniec nieba”. A od figowca uczcie się przez podobieństwo. Kiedy już jego gałąź nabrzmiewa sokami i wypuszcza liście, poznajecie, że blisko jest lato. Tak i wy, gdy ujrzycie te wydarzenia, wiedzcie, że to blisko jest, u drzwi. Zaprawdę, powiadam wam: Nie przeminie to pokolenie, aż się to wszystko stanie. Niebo i ziemia przeminą, ale słowa moje nie przeminą. Lecz o dniu owym lub godzinie nikt nie wie, ani aniołowie w niebie, ani Syn, tylko Ojciec».

       Komentarz:

Dekoder Ewangelii

Chcąc oglądać znaki Boże bez zakłóceń musimy być zaopatrzeni w dekoder Ewangelii, który możemy otrzymać w Kościele. Słuchając Słowa Bożego w mądrości Ducha świętego i Tradycji Kościoła, będziemy poprawnie odczytywać Dobrą Nowinę zgodnie z zamysłem Ojca. Zwróćmy dziś uwagę na kilka znaków, które należy dobrze zinterperować, czyli rozkodować.

  1. Wschodzące Słońce

„W tych dniach, po tej udręce, słońce się zaćmi, księżyc straci blask i gwiazdy będą spadały z nieba, a moce, które są w niebie, zostaną wstrząśnięte. Wtedy ujrzą Syna Człowieczego przychodzącego na obłokach z wielką mocą i chwałą”. Wchodząc w drogę (kanał) Ewangelii , każdy wierny będzie coraz bardziej skoncentrowany na tym, co nieśmiertelne. Oczywistym jest, że będąc istotami materialno-duchowymi, będziemy zanurzeni w sprawy tego świata, ale z czasem będą one traciły swój blask. Fałszywi prorocy koncentrują uwagę na słońcu, które się zaćmi i rozmaitych gwiazdach pop-kultury. Słowo Boże koncentruje na Jezusie Chrystusie, który przyjdzie i przychodzi z wielką mocą i chwałą. Kiedy zapatrzymy się wyłącznie w gwiazdy i moce tego świata, to zostaniemy wstrząśnięci, bo wszystko, co ziemskie jest tymczasowe i śmiertelne. Niebo i ziemia przeminą, ale Słowa Boże nie przyminą. Tylko Jezus Chrystus jest słońcem i gwiazdą nieśmiertelną

2. Któż jak Bóg – obrońca

Krocząc drogą (kanałem) Ewangelii jesteśmy zaopatrzeni w obronę z wysoka, czyli jesteśmy zabezpieczeni. Mamy między innymi Michała, wielkiego księcia, który jest opiekunem synów Bożego ludu. Wystarczy być zapisanym w księdze życia, aby mimo rozmaitych ucisków po drodze, zostać ostatecznie ocalonym. Człowiek pozbawiający się obrony z wysoka jest skazany na zdominowanie przez władcę tego świata. Szatan zakłóci nam odbiór Ewangelii i wprowadzi w swój kanał, jeśli zrezygnujemy z osobistej obrony Michała, a nade wszystko Chrystusa, który „położy Jego wrogów jako podnóżek pod Jego stopy”.

3. Ofiara doskonała

Jezus Chrystus złożył za nas jedną ofiarę, przez którą uczynił nas doskonałymi i świętymi. Mając ofiarę Jezusa, która gładzi wszystkie grzechy wszechświata, nie potrzeba już składać innych ofiar. Gdyby ktoś próbował składać ofiary od samego siebie to czeka go hańba, ponieważ te ofiary nie mogą zgładzić grzechów. Poza Jezusem Chrystusem okażemy się co najwyżej ofiarą losu.

4. Radość oczekiwania

Kanał Ewengelii jest koniecznie związany z radością oczekiwania i nadzieją na życie wieczne. Bez Ducha świętego będziemy jakby pozbawieni dekodera, który pozwoli zobaczyć znaki czasu i zbliżające się Królestwo Boże. Bez dekodera Ewangelii słuchając o końcu świata będziemy przerażeni, zalęknieni, a nawet sparaliżowani. Warto pamiętać, że lęk, przerażenie, smutek i rozpacz nigdy nie pochodzą od Boga, ale z kanałów fałszywego proroka, który zabija nadzieję i radość.

1. W jakie ,,sprawy tego świata" ciągle jesteś znużony,a które nie pozwalają Ci dostrzegać prawdziwego blasku Słowa?
2. Jakie ofiary wciąż składasz Bogu, chcąc,,wykupić " sobie zbawienie?
3. Jakie lęki,smutki Cię paraliżuja? Oddaj je teraz Bogu (zanuż je w blasku Ewangelii)