1. czytanie (So 3, 14-17)

Bóg jest wśród swojego ludu

Czytanie z Księgi proroka Sofoniasza

Wyśpiewuj, Córo Syjońska! Podnieś radosny okrzyk, Izraelu! Ciesz się i wesel z całego serca, Córo Jeruzalem! Oddalił Pan wyroki na ciebie, usunął twego nieprzyjaciela; Król Izraela, Pan, jest pośród ciebie, nie będziesz już bała się złego.

Owego dnia powiedzą Jerozolimie: «Nie bój się, Syjonie! Niech nie słabną twe ręce!» Pan, twój Bóg, jest pośród ciebie, Mocarz, który zbawia, uniesie się weselem nad tobą, odnowi cię swoją miłością, wzniesie okrzyk radości.

Psalm (Iz 12, 2. 3 i 4bcd. 5-6 (R.: por. 6))

Głośmy z weselem: Bóg jest między nami

Oto Bóg jest moim zbawieniem! * 
Jemu zaufam i bać się nie będę. 
Pan jest moją pieśnią i mocą, * 
i on stał się moim zbawieniem.

Głośmy z weselem: Bóg jest między nami

Wy zaś z weselem czerpać będziecie wodę * 
ze zdrojów zbawienia. 
Chwalcie Pana, wzywajcie Jego imienia! † 
Ukażcie narodom Jego dzieła, * 
przypominajcie, że Jego imię jest chwalebne.

Głośmy z weselem: Bóg jest między nami

Śpiewajcie Panu, bo czynów wspaniałych dokonał! * 
i cała ziemia niech o tym się dowie. 
Wznoś okrzyki i wołaj radośnie, mieszkanko Syjonu, * 
bo wielki jest wśród ciebie Święty Izraela.

Głośmy z weselem: Bóg jest między nami

2. czytanie (Flp 4, 4-7)

Pan jest blisko

Czytanie z Listu Świętego Pawła Apostoła do Filipian

Bracia:

Radujcie się zawsze w Panu; jeszcze raz powtarzam: radujcie się! Niech będzie znana wszystkim ludziom wasza wyrozumiała łagodność: Pan jest blisko!

O nic się już nie martwcie, ale w każdej sprawie wasze prośby przedstawiajcie Bogu w modlitwie i błaganiu z dziękczynieniem. a pokój Boży, który przewyższa wszelki umysł, będzie strzegł waszych serc i myśli w Chrystusie Jezusie.

Aklamacja (Iz 61, 1)

Alleluja, alleluja, alleluja

Duch Pański nade mną, 
posłał mnie, abym głosił dobrą nowinę ubogim.

Alleluja, alleluja, alleluja

Ewangelia (Łk 3, 10-18)

Zapowiedź nowego chrztu

Słowa Ewangelii według Świętego Łukasza

Gdy Jan nauczał nad Jordanem, pytały go tłumy: «Cóż mamy czynić?» On im odpowiadał: «Kto ma dwie suknie, niech się podzieli z tym, który nie ma; a kto ma żywność, niech tak samo czyni».

Przyszli także celnicy, żeby przyjąć chrzest, i rzekli do niego: «Nauczycielu, co mamy czynić?» On im powiedział: «Nie pobierajcie nic więcej ponad to, co wam wyznaczono».

Pytali go też i żołnierze: «a my co mamy czynić?» On im odpowiedział: «Na nikim pieniędzy nie wymuszajcie i nikogo nie uciskajcie, lecz poprzestawajcie na waszym żołdzie».

Gdy więc lud oczekiwał z napięciem i wszyscy snuli domysły w swych sercach co do Jana, czy nie jest Mesjaszem, on tak przemówił do wszystkich: «Ja was chrzczę wodą; lecz idzie mocniejszy ode mnie, któremu nie jestem godzien rozwiązać rzemyka u sandałów. On będzie was chrzcił Duchem Świętym i ogniem. Ma on wiejadło w ręku dla oczyszczenia swego omłotu: pszenicę zbierze do spichlerza, a plewy spali w ogniu nieugaszonym».

Wiele też innych napomnień dawał ludowi i głosił dobrą nowinę.

Co mamy robić?

Otrzymujemy dziś kolejną dawkę dobrej nowiny, która jest źródłem chrześcijańskiego dynamizmu.

Trwać w oczekiwaniu

W ewangelii widzimy ludzi, którzy z Janem Chrzcicielem przeżywają adwent, „ponieważ lud trwał w oczekiwaniu, a wszyscy zastanawiali się czy czasem Jan nie jest Chrystusem”. Nie jest to zatem oczekiwanie w stylu Dyzia Marzyciela, ale wypatrywanie prawdziwego Zbawiciela. Nie chodzi bowiem o bierne i bezsensowne trwanie w stanie nieważkości, ale dynamiczne wyczekiwanie Mesjasza, który jest już między nami. Chrześcijanin adwentu skupia wszystkie swoje siły na potężniejszym od Jana Chrzciciela, który będzie chrzcił Duchem świętym i ogniem. Gdyby przyjąć postawę braku oczekiwania, to zniweczyłoby się adwent. Ktoś, kto w adwencie na nic i na nikogo nie czeka, jest skazany na bycie plewą, którą spali ogień nie do ugaszenia. Niech nic i nikt nas nie odłączy od koncentracji i trwania w tym błogosławionym oczekiwaniu, ponieważ ono pogłębia pragnienie spotkania z Jezusem Chrystusem.

Przestać się bać i nie narzekać

Jan Chrzciciel był tym, który miał przygotować drogę Chrystusowi Panu. „Dawał też wiele innych napomnień i głosił dobrą nowinę ludowi”. Każdy prorok, czego potwierdzenie dziś odnajdujemy u Sofoniasza, zachęca do zaufania ewangelii o przychodzącym zbawieniu. Stąd wielka motywacja, aby przestać się bać i drżeć ze strachu. Chrześcijanin zanurzony w Jezusie Chrystusie nie może się bać nikogo ani niczego, ponieważ „Pan, Twój Bóg, jest pośród ciebie, Mocarz”. Wszystkie wyroki zostały od nas oddalone, a nieprzyjaciel został usunięty. Jeśli ktoś na serio bierz te słowa, to strach jest absurdalny, a wszelkie narzekanie niedorzeczne.

Krzyczeć z radości

Na początku pierwszego czytania otrzymujemy dziś zadanie: „wykrzykuj z radości i wołaj radośnie”. Trzeba przyznać, że jest to dość wymagające wezwanie, ponieważ nie chodzi o uśmiech czy uśmieszek, ale donośny krzyk. Ciekawe kto weźmie te Słowa do serca i je wypełni? Ile osób w trakcie dzisiejszej Eucharystii głośniej zawoła albo wykrzyknie radośnie po powrocie do domu? Kiedy ostatni raz wykrzyknąłeś z radości? Prawdziwi kibice swojej drużyny, którzy na serio są zaangażowani, nie mają z tym problemu. A chrześcijanie, którzy na własne oczy widzą Boga pośród siebie, czyż nie powinni dziś zaśpiewać donośnie na cześć Pana pieśń nową?!

Podjąć konkrety

Gdyby ktoś w dzisiejszym słowie Bożym domagał się konkretniejszej odpowiedzi na postawione wyżej pytanie, to również nie odejdzie zawiedziony. Wystarczy zauważyć między innymi: oddać coś z ubrań; podzielić się jedzeniem; nie narzekać na niskie wynagrodzenie; być bardziej łagodnym; nie wałkować w koło swoich zmartwień; więcej dziękować.

Jeśli ktoś, po dzisiejszej Liturgii Słowa nie wie co ma robić i jakie podjąć postanowienia adwentowe, to niech szuka na pustyni Jana Chrzciciela.

1. Na co lub na kogo czekasz? Czego lub kogo oczekujesz w tym czasie? Co przynosi Ci radość?
2. Czy podjąłeś już jakieś postanowienia adwentowe? Czy dostrzegasz potrzeby innych, czy koncentrujesz się na własnych zmartwieniach?
3. Czy miałeś takie doświadczenie, że Słowo Boże zainspirowało Cię do konkretnego czynu?Do jakiego konkretu jesteś zaproszony w dzisiejszym Słowie?