1. czytanie (Mi 5, 1-4a)

Mesjasz będzie pochodził z Betlejem

Czytanie z Księgi proroka Micheasza

Tak mówi Pan:

A ty, Betlejem Efrata, najmniejsze jesteś wśród plemion judzkich! z ciebie wyjdzie dla mnie Ten, który będzie władał w Izraelu, a pochodzenie Jego od początku, od dni wieczności. Przeto Pan porzuci ich aż do czasu, kiedy porodzi mająca porodzić. Wtedy reszta braci Jego powróci do synów Izraela.

Powstanie on i paść będzie mocą Pańską, w majestacie imienia Pana, Boga swego. osiądą wtedy, bo odtąd rozciągnie swą potęgę aż po krańce ziemi. a on będzie pokojem.

Psalm (Ps 80 (79), 2ac i 3b. 15-16. 18-19 (R.: por. 4))

Odnów nas, Boże, i daj nam zbawienie

Usłysz, Pasterzu Izraela, * 
Ty, który zasiadasz nad cherubami! 
Wzbudź swą potęgę * 
i przyjdź nam z pomocą.

Odnów nas, Boże, i daj nam zbawienie

Powróć, Boże zastępów, * 
wejrzyj z nieba, spójrz i nawiedź tę winorośl. 
Chroń to, co zasadziła Twoja prawica, * 
latorośl, którą umocniłeś dla siebie.

Odnów nas, Boże, i daj nam zbawienie

Wyciągnij rękę nad mężem Twej prawicy, † 
nad synem człowieczym, * 
którego umocniłeś w swej służbie. 
Już więcej nie odwrócimy się od Ciebie, * 
daj nam nowe życie, a będziemy Cię chwalili.

Odnów nas, Boże, i daj nam zbawienie

2. czytanie (Hbr 10, 5-10)

Chrystus przychodzi spełnić wolę Ojca

Czytanie z Listu do Hebrajczyków

Bracia:

Chrystus, przychodząc na świat, mówi: «ofiary ani daru nie chciałeś, ale Mi utworzyłeś ciało; całopalenia i ofiary za grzech nie podobały się Tobie. Wtedy rzekłem: oto idę – w zwoju księgi napisano o Mnie – aby spełnić wolę Twoją, Boże».

Wyżej powiedział: «ofiar, darów, całopaleń i ofiar za grzech nie chciałeś i nie podobały się Tobie», choć składane są zgodnie z Prawem. Następnie powiedział: «oto idę, aby spełnić wolę Twoją». Usuwa jedną ofiarę, aby ustanowić inną. Na mocy tej woli uświęceni jesteśmy przez ofiarę ciała Jezusa Chrystusa raz na zawsze.

Aklamacja (Łk 1, 38)

Alleluja, alleluja, alleluja

Oto ja służebnica Pańska, 
niech mi się stanie według słowa twego.

Alleluja, alleluja, alleluja

Ewangelia (Łk 1, 39-45)

Maryja jest Matką oczekiwanego Mesjasza

Słowa Ewangelii według Świętego Łukasza

W tym czasie Maryja wybrała się i poszła z pośpiechem w góry do pewnego miasta w ziemi Judy. Weszła do domu Zachariasza i pozdrowiła Elżbietę.

Gdy Elżbieta usłyszała pozdrowienie Maryi, poruszyło się dzieciątko w jej łonie, a duch Święty napełnił Elżbietę. Wydała ona głośny okrzyk i powiedziała: «Błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony jest owoc Twojego łona. A skądże mi to, że Matka mojego Pana przychodzi do mnie? Oto bowiem, skoro głos Twego pozdrowienia zabrzmiał w moich uszach, poruszyło się z radości dzieciątko w moim łonie. Błogosławiona jest, która uwierzyła, że spełnią się słowa powiedziane Jej od Pana».

Małe jest piękne

Świat wyznacza własne kryteria sukcesu, prestiżu i wielkości. Nie po raz pierwszy możemy przekonać się, słuchając Słowa Bożego, że logika Boża i Jego myśli są często diametralne odmienne od naszych. To, co wielkie w oczach ludzkich, może być małe, a nawet obrzydliwe w oczach Bożych. Natomiast wielkie dzieła Boże dokonują się zazwyczaj w małych miejscowościach, nieznacznych okolicznościach i pokornych ludziach. Zauważmy dziś kilka drobnych szczegółów, które są przepiękne.

Pełnić wolę Bożą

W naszym życiu przyziemnym i religijnym możemy gonić za wielkością i szukać nieustannie cudowności i nadzwyczajnych sytuacji. Okazuje się, że Bóg zaprasza nas nade wszystko do wierności w małych rzeczach. Nie żąda od nas wielkich ofiar, całopaleń i darów, ale wypełniania Jego woli w naszym śmiertelnym ciele. Chrystus dziś mówi do Ojca: „Ofiary i daru nie chciałeś, ale przygotowałeś Mi ciało. Nie podobały się Tobie całopalenia ani ofiary za grzechy”, a później powtarza kilkakrotnie: „Chcę wypełnić Twoją wolę”. Nie musimy zatem szukać własnego heroizmu i próbować zbawiać świat wielkimi czynami, ale wystarczy trwać przy Chrystusie, który wszystkiego dokonał „raz na zawsze”. Nie trzeba już nic wyjednywać ani wypraszać, tylko naśladować Jezusa Chrystusa w naszej codzienności. Zrezygnujmy z naszych wielkich ofiar i darów, a przyjmijmy rolę małych braci Jezusa. Wówczas my będziemy się umniejszać, a On będzie wzrastać. W tym Ojciec ma niewątpliwe upodobanie.

Mali rodzą pokój

Dawca pokoju rodzi się z małego Izraela i jeszcze mniejszego Betlejem. Chrystus nie rodzi się w majestacie i potędze ludzkiej, ale przychodzi jako małe, bezbronne dziecię. Dlaczego? Jak rozwikłać tajemnicę wcielenia prawdziwego Boga? Może dlatego przychodzi jako niemowlę, aby nikogo nie przestraszyć i nic nie wymusić; może w innym wypadku wywarłby wrażenie, które naruszyłoby nasz wolny wybór. Przychodzi w nagości i małości ludzkiej, abyśmy mogli wybrać bezinteresowną miłość. Scena nawiedzenia, w której Maryja dyskretnie niesie malutkiego Jezusa, pokazuje nam drogę pokoju. Nie zagwarantują go międzynarodowe konferencje i negocjacje wielkich tego świata, ale przynoszą go ludzie, który nie poronili małego Jezusa. Wielki pokój rodzi się w pokornych sercach dzieci Bożych, inaczej staje się utopią.

Wspólnota czuła na drobne szczegóły

Maryja w dzisiejszej ikonie nawiedzenia ukazuje misterium spotkania charyzmatycznego. Ona wchodząc do domu Zachariasza i Elżbiety, przynosi im pokój, radość i dogłębne poruszenie. Nie jest to spotkanie konwencjonalne i płytkie, ponieważ oni wszyscy są wrażliwi na „drobny szczegół”, któremu na imię Jezus. W ostatniej adhortacji papież Franciszek napisał: „Pamiętajmy, jak Jezus zachęcał swoich uczniów, by zwracali uwagę na szczegóły. Drobny szczegół, że na uczcie weselnej zaczęło brakować wina. Drobny szczegół, że zabrakło jednej owcy. Drobny szczegół, że wdowa złożyła w ofierze dwa pieniążki. Drobny szczegół posiadania zapasu oleju do lamp na wypadek, gdyby oblubieniec się opóźniał. Drobny szczegół, aby zapytać uczniów, ile mają chlebów. Drobny szczegół przygotowania żarzących się węgli, a na nich ryb, gdy czekał na uczniów o świcie".

1. Czy dostrzegasz wolę Bożą w codziennych czynnościach, powszednich obowiązkach?

2. Czy szukasz Jej z głową w chmurach, w nadzwyczajnych sytuacjach?

3 .Czy wierzysz, że Słowo Boże wypełnia się w Twoim życiu?