Łaska wam i pokój od Boga,

Ojca naszego, i Pana Jezusa Chrystusa!

2 Kor 1,2

W  sierpniu 2013r. podczas IV Krajowego Seminarium Szkół Ewangelizacji Świętego Andrzeja (SESA) Polska w Stryszawie do listy Szkół Nowej Ewangelizacji SESA w Polsce dołączyła nasza diecezjalna szkoła:

SNE św. Józefa w Drohiczynie

Pierwszy Kurs w duchu SESA w naszej diecezji odbył się w  październiku 2012r. Tymi, którzy zdecydowali się na Ewangelizację podlaskiej ziemi była wspólnota SNE z Gubina (www.tymoteusz.org.pl,  www.przystanekjezus.pl ). Wspólnota ludzi, których serca z pewnością płonęły ogniem Bożej Miłości, bo tylko tak można wytłumaczyć fakt, że przyjeżdżali do nas aż spod niemieckiej granicy!

Kursy, które odbyły się dotąd w Drohiczynie to kursy z kategorii Fundamentów Życia Chrześcijańskiego ( I etap) 

W najbliższej przyszłości planowane są:

Kurs Nowe Życie jest kursem pierwszym i najbardziej podstawowym, stanowi bazę dla pozostałych kursów – co to znaczy dla nas? Jeśli ktoś pierwszy raz chce przyjechać na Kurs do SNE, powinien zacząć właśnie od Nowego Życia (NŻ), żeby doświadczyć spotkania z ŻYWYM BOGIEM.

Kurs Emaus. Na Emaus zaproszeni są wszyscy, którzy uczestniczyli w NŻ i chcą spotkać Jezusa - który tak, jak uczniom z Emaus wyjaśnia nam Pisma.

Kolejnym krokiem jest formacja uczniów Chrustusa czyli Kurs JAN – dla wszystkich, którzy po kursie Emaus mogą powtórzyć za apostołami „Czy serce nie pałało w nas, kiedy rozmawiał z nami
w drodze i Pisma nam wyjaśniał?”.

 

Aktualne informacje odnośnie do kursów, jakie odbywają się w naszej diecezji, znajdują się w zakładce KURSY

Z Panem Bogiem!

Ekipa SNE św. Józefa w Drohiczynie

 

 

Dla dociekliwych:

Czym właściwie jest SESA - http://www.nowaewangelizacja.eu/sesa/misja-i-cel

SESA w Polsce - http://www.nowaewangelizacja.eu/sesa-polska/biuro-krajowe

Nowa Ewangelizacja - http://nowaewangelizacja.eu/   http://nowaewangelizacja.org/ose/

SNE - http://www.sne.pl/pl

Księgarnia przy SNE w Gubinie www.przystanekJezus.pl/ksiegarnia